Portfólio

Pozrite si to najzaujímavenšie z portfólia našich prác

Spotrebiteľské Centrum

Spotrebiteľské Centrum vykonáva činnosti smerujúce k napĺňaniu jeho cieľov, pričom jeho hlavným účelom je posilniť dôveru spotrebiteľov voči podnikateľom. Kľúčovou úlohou je pomoc spotrebiteľom pri riešení ich sporov mimosúdnou cestou, v krajných prípadoch prostredníctvom súdu.  Jeho práca je založená na mimosúdnom riešení sporov.Kategória: WEB stránky

Dátum: 10/2012

Klient: YOUR_TEXTwww.spotrebitelskecentrum.sk