Naše služby

Údržba hardvéru, správa softvéru, tvorba web stránok, starostlivosť o dáta, hotline a mnoho iného...

KOMPLEXNÉ IT SLUŽBY PRE VAŠU SPOLOČNOSŤexterná správa informačných systémov vám prinesie nielen úspory pri dodávaných zariadeniach a IT službách, ale tiež lepšie pracujúce IT prostredie

Vo vašej firme sa postaráme komplexne o celé prostredie informačných a komunikačných technológií. Ponúkame naše vedomosti a dlhoročné skúsenosti z tejto oblasti, a môžeme vám tak poskytnúť kvalitnú starostlivosť o vaše existujúce zariadenia a technológie. V prípade potreby ich rozšírenia vám pomôžeme presne definovať vaše potreby a následne vás budeme odborne zastupovať voči ich dodávateľom.

Údržba hardvéru

V tejto oblasti ponúkame komplexnú starostlivosť o vami zakúpené servery, počítače, tlačiarne, rôzne IT zariadenia, sieťové prvky a podobne. Starostlivosť zahŕňa inštalácie, konfigurácie, rozšírenie, inovácie, čistenie, profilaktiku a podobne. Nainštalujeme a zapojíme počítače, tlačiarne, prenosné zariadenia a podobne. Zabezpečíme pravidelné monitorovanie najdôležitejších častí vašej IT infraštruktúry.
Navrhneme vám aj najvhodnejšie riešenia pre inováciu existujúceho hardvéru.

Správa softvéru

Zabezpečíme komplexnú správu firemných informačných systémov a odborné jednania s ich dodávateľmi. Navrhneme vhodný spôsob zabezpečenia počítačov a serverov a ich antivírusovú ochranu.
Pomáhame vašim zamestnanom čo najefektívnejšie využívať informačný systém a existujúce programové vybavenia. V prípade potreby s vami spoločne nájdeme a zabezpečíme najvhodnejšie programové riešenia pre vašu prácu.

RIEŠENIA PRE INTERNET A KOMUNIKÁCIUzabezpečíme pripojenie do internetu, vytoríme www stránky a zlepšíme telekomunikačné možnosti

Internet

Podľa vašich potrieb a požiadaviek zriadime alebo zmeníme existujúce pripojenie do internetu, zabezpečíme internetové pripojenie, nastavíme potrebné komunikačné pravidlá do internetu. Vytvoríme vzdialené pripojenie na váš server alebo bezpečné prepojenie pobočiek cez internet.

WWW stránky

Vytvárame www stránky od jednoduchých statických, až po redakčné systémy, portály a internetové obchody, ktorých obsah si môžete spravovať sami. V prípade potreby zabezpečíme pravidelnú aktualizáciu obsahu podľa vami dodaných informácií.

VIAC O WEB STRÁNKACH

Telekomunikácie

Správa telefónnych ústrední a mobilných zariadení, konfigurácia mobilných zariadení, synchronizácia mobilov a smartfónov s počítačom a firemnými dátami. Ponúkame konzultácie pri výbere zariadení a služieb, vrátane optimalizácie nákladov vašej firmy na telekomunikačné služby.

V súčasnej dobe sú dáta veľmi dôležité, a preto je potrebné im venovať dostatočnú pozornosť. Odporučíme vám najvhodnejšie zariadenia a spôsoby pre zálohovanie dát, nastavíme automatické zálohovanie a v prípade potreby vykonáme obnovu zo zálohy. Ponúkame tiež obnovu po nechcenom vymazaní alebo pri poškodení zariadenia. V prípade potreby zabezpečíme aj synchronizáciu dát medzi rôznymi servermi alebo počítačmi.

Doplnkové služby

Čo ešte môžeme ponúknuť ? Okrem uvedeného môžeme ponúknuť množstvo ďalších riešení, ktoré vám môžu uľahčiť každodennú prácu s informačnými technológiami. Vieme spravovať telefónne ústredne, synchronizovať mobilné telefóny alebo PDA s počítačmi alebo servermi, na základe skúseností optimalizujeme náklady na telekomunikácie.
V spolupráci s našimi partnermi zabezpečíme aj hardvérové časti alebo špeciálne služby na ktoré sa nešpecializujeme.