Portfólio

Pozrite si to najzaujímavenšie z portfólia našich prác

BaByRIS – regionálna inovačná stratégia

Hlavným zámerom projektu Regionálna inovačná stratégia Banskobystrického kraja (akronym projektu BaBy RIS) je vytvoriť prostredie priaznivé pre rozvoj podnikania a inovácií, s cieľom podporiť trvalo udržateľný ekonomický rast v regióne a zvýšiť jeho životnú úroveň.Kategória: WEB stránky

Dátum: do 11/2009

Klient: Banskobystrický samosprávny krajwww.babyris.sk