BLOG

Aktuality, zaujímavé rady, tipy a triky, novinky z našej spoločnosti a ďalšie zaujímavé informácie

Registrácia vlastnej SK domény

Registrácia vlastnej SK domény

Ak chcete mať vlastné web stránky, je dobré ich prevádzkovať aj na vlastnej doméne. A keďže sme na Slovensku, je fajn mať doménu s koncovkou „.SK“. Ak chcete vlastniť doménu .SK musíte byť registrovaný v SK-NIC, čo je centrálny register držiteľov slovenských domén (samozrejme, vlastníkom môže byť aj niekto iný, avšak dôrazne odporúčame využívanú doménu aj vlastniť, vyhnete sa tak možným problémom v budúcnosti).

Registrácia je bezplatná a na základe registrácie vám pridelia ID, z ktorým budete registrovať doménu u vybraného webhostingu.

Formulár pre registráciu nájdete na adrese: https://www.sk-nic.sk/

Vpravo hore je ponuka: F1- Žiad. o štatút užívateľa [T]

Vyplnenie formulára

Formulár treba riadne vyplniť, hlavne je potrebné správne vyplniť IČO, prípadne ak chcete vlastniť doménu ako fyzická osoba, tak vaše rodné číslo (právna forma dát potom vyberte Fyzická osoba).

Netreba zabudnúť na kontaktnú osobu, telefónne číslo a administratívny e-mail. Telefónne číslo udávajte v medzinárodnom formáte, najlepšie bez medzier. Nutný je aj administratívny/kontaktný e-mail. Zadávajte takú adresu ktorú budete využívať dlhodobo a kde budete čítať doručenú poštu. Na túto e-mail adresu vám príde aj vaše ID po úspešnej registrácii, takže to musí byť funkčná adresa.

Pri firmách zadávajte aj štatutárnych zástupcov (ak sú v obchodnom registri viacerí ktorí nekonajú samostatne, tak uveďte všetkých).

Pri adrese vyplnte všetky údaje – Sídlo firmy / trvalé bydlisko aj Poštová adresa. V prípade firmy je potrebná zhoda údajov s obchodným registrom, inak vás nemusia zaregistrovať.

Všetky polia s hviezdičkou sú povinné a je potrebné ich vyplniť. Sú to bežné údaje. 

Oprávnení registrátori

Na konci je časť „Oprávnení registrátori“. Tam doplňte ID registrátora (môže ich byť aj viac), u ktorého si chcete registrovať webhosting, alebo parkovať doménu.

My odporúčame nasledovné webhostingové spoločnosti (webhouse.sk a websupport.sk):

  • IPEK-0001
  • WEBS-0001

Mohli by ste doplniť aj ďalších, ak neviete ich identifikátor (ID), kliknite na text Vyhľadať!

Pri registrovaní domény sa potom môžete rozhodnúť u ktorého si ju zaregistrujete.

Papierová práca

Následne je na konci formulára tlačidlo Odoslať. Keď naň kliknete, zobrazí sa súhrn formulára pre záverečnú kontrolu správnosti údajov a následne je potrebné stránku vytlačiť. Vytlačenú kópiu je potrebné podpísať (firmy aj opečiatkovať, ale nie je nutné), a fyzicky poslať poštou na adresu: SK-NIC, a.s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4

Nezabudnite však, že pri generovaní formulára musí byť jeho papierová forma doručená do SK-NIC do 14 dní od odoslania elektronickej verzie Formulára. Ak sa tak nestane, bude ticket (formulár) vymazaný a budete ho musieť vyplniť nanovo.

Na rade je webhosting

Po úspešnej registrácii v SK-NIC vám o tom príde e-mail na zadanú adresu, kde nájdete aj váš jedinečný identifikátor, prostredníctvom ktorého si môžete registrovať vlastnú doménu u vybraných registrátorov. Identifikátor má tvar XXXX-YYYY, kde XXXX sú veľké písmená a YYYY sú čísla.

Následne už môžete osloviť niektorého z vami určených registrátorov na zaregistrovanie vašej domény. Väčšinou to vykonáte prostredníctvom webových formulárov na ich stránkach. Upozornenie: Nezabudnite ale registrátorovi uviesť váš SK-NIC identifikátor (ID)! Bez toho by doménu zaregistroval na sebe a nebola by vo vašom vlastníctve (aj ked by ste ju samozrejme mohli používať).

Ak vám niečo nebude jasné, budete chcieť poradiť alebo pomôcť s registráciou domén, kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme!

Tento článok je určený pre bežných ľudí, takže nám snáď odborníci v oblasti IT odpustia niektoré použité termíny, no zámerom bolo aby to bolo pochopiteľné pre neodborníka v tejto oblasti.