BLOG

Aktuality, zaujímavé rady, tipy a triky, novinky z našej spoločnosti a ďalšie zaujímavé informácie

Redizajn stránky www.bytes.sk

Redizajn stránky www.bytes.sk

Redizajn stránky www.bytes.sk zahŕňal zmenu dizajnu a grafiky stránky, nastavenie cms systému pre možnosť vlastného publikovania aktualít spoločnosti.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre mesto Detva. Strategický cieľ spoločnosti je prebudovať zastarané nesúrodé tepelné hospodárstvo, atomizované do štyroch nezávislých okruhov na jeden kompaktný systém zásobovania teplom a TÚV pre celé mesto, postavený prioritne na báze využívania obnoviteľných zdrojov zabezpečený modernými technickými zariadeniami.

Dôsledkom realizácie bude a čiastočne už aj je stabilizácia ceny tepla pre koncového užívateľa a prioritné využitie regionálnych zdrojov na výrobu tepla pre mesto Detva.  Spoločnosť BYTES, s.r.o. je orientovaná na zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb a požiadaviek.