BLOG

Aktuality, zaujímavé rady, tipy a triky, novinky z našej spoločnosti a ďalšie zaujímavé informácie

Programy po spustení v systéme Windows

Aj vám sa zdá že váš systém Windows sa spúšťa oveľa dlhšie ako to bolo po jeho inštalácii? Vplyv na to môžu mať viaceré skutočnosti, avšak je dosť pravdepodobné, že po dlhšom čase používania a inštalovania rôznych programov sa pri spustení Windows spúšťajú aj nepotrebné aplikácie, rôzne kontroly a aktualizácie programov tretích strán. To môže výrazne spomaliť spustenie systému Windows.

Poďme sa teda pozrieť, ako nájsť a vypnúť programy, ktoré sa spúšťajú pri štarte systému Windows.

Ako prvé je potrebná kontrola cez Správcu úloh. Stlačte kombináciu kláves [Windows]+[R], zapíšte do okna príkaz „Taskmgr.exe“ a stlačte [Enter] (prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na Windows panel úloh a z kontextového menu vyberte ponuku „Správca úloh“).

img-2

Zobrazí sa vám okno Správcu úloh, v ktorom prejdite na záložku „Spustenie„. V zobrazení je zoznam programov, ktoré sa štartujú pri spustení systému. Tiež tu nájdete odhadovanú informáciu v sekundách, aký čas trvá ich načítavanie. V tomto zozname môžete prechádzať jednotlivé položky a v prípade uváženia ich vypínať alebo zapínať. Zmena sa prejaví pri ďalšom štarte systému Windows. Výhodou je možnosť opätovného zapnutia, ak by vám nejaký program nepracoval správne. Takto môžete vypnúť málo používané programy a nástroje, ktoré v prípade potreby môžete spustiť aj ručne cez menu Štart alebo cez ikonku na ploche.

img-3

Rovnaké možnosti môžete dosiahnúť aj cez nastavenia systému Windows 10 / 11, kde je táto možnosť lepšie vizualizovaná. Kliknite na menu Štart, ďalej kliknite na ozubené koliesko „Nastavenia“ na ľavej strane ponuky. V okne vyberte „Aplikácie“ a následne na ľavej strane dolu položku „Spustenie“. Zobrazí sa vám zoznam, kde môžete kliknutím jednotlivé aplikácie zapínať alebo vypínať.

img-4

Ručná úprava registrov

V prípade, že chcete odstrániť automatické spúšťanie programov „ručne“, môžete tak spraviť aj cez Editor registrov systému Windows. Upozorňujeme, že táto možnosť je len pre skúsených používateľov, a neodborným zásahom do registrov môžete znefunkčniť celý systém Windows! Tieto úpravy sú len na vlastné riziko!

Stlačte kombináciu kláves [Windows]+[R], zapíšte do okna príkaz „Regedit.exe“. Zobrazí sa okno Edotora registrov. V ňom musíte nájsť  v stromovej štruktúre zložky s nastaveniami programov spúšťaných po štarte.

Pre aktuálne prihláseného používateľa sú to záznamy:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Pre všetkých používateľov sú to zase nasledovné záznamy:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Pre rýchlejšie nájdenie stačí, ak uvedené cesty skopírujete do vstupného riadku Registra editoru, ktorý je pod hlavnou ponukou.

img-5

Následne už len stačí v pravom paneli okna identifikovať nepotrebné programy a tieto záznamy vymazať. Upozorňujeme však, že vymazanie je nezvratné, a nedá sa vrátiť späť!

Užitočný pomocník Autoruns

Ak patríte k skúseným používateľom systému Windows, je pre vás k dispozícii veľmi užitočný program pre identifikáciu programov ale aj iných procesov po spustení systému Windows. Jeho názoj je Autoruns a stiahnuť si ho môžete priamo zo stránky Microsoftu.

V tomto výbornom programe nájdete všetky programy a procesy spúšťajúce sa pri štarte Windows. Výhodou je, ze odškrtnutím môžete program alebo proces zakázať, a následne ho zase zaškrtnutím povoliť. Samozrejme, jednotlivé záznamy môžete aj vymazať – to sa ale rovná zásahu do registrov (viď vyššie), čo je už nezvratná zmena.

img-6