Portfólio

Pozrite si to najzaujímavenšie z portfólia našich prác

WUSAM – strojárska tradícia

WUSAM a.s. – váš partner pre kooperácie v oblasti strojárstva s dlhoročnou tradíciou výroby v regióne.

V oblasti výskumno – vývojovej ponúka akciová spoločnosť Wusam spoluprácu pri výrobe a overení funkčných vzorov a prototypov v oblastiach stavebných strojov, manipulačnej techniky, poľnohospodárskej a lesnej techniky. V oblasti výrobnej má akciová spoločnosť Wusam a.s. pracovníkov v profesnej skladbe, technológ, zámočník, zvárač, palič, sústružník, frézar, vŕtač, montážnik.

Výrobky vyrobené vo Wusam a.s. a ich prototypy, prípadne výrobky dodané zákazníkom je možné odskúšať v dcérskej skúšobni ZV test s.r.o., ktorá je v areáli Wusam a.s.



Kategória: WEB stránky

Dátum: 03/2016

Klient: WUSAM a.s.



www.wusam.sk