Portfólio

Pozrite si to najzaujímavenšie z portfólia našich prác

Web stránka s interaktívnym formulátom InProTool.eu

V spolupráci s partnerom sme vytvorili web stránku s interaktívnym formulátom InProTool.eu. Tento projekt slúži na Prediagnostiku priemyselného vlastníctva, ktorá Vám umožní vykonať základnú diagnostiku priemyselného vlastníctva vo Vašom podnikaní. Cieľom projektu InProTool je pomôcť najmä malým a stredným firmám orientovať sa v problematike duševného vlastníctva.

Táto unikátna on-line internetová aplikácia InProTool je zameraná na prediagnostiku priemyselných práv pre podniky aj jednotlivcov. Stačí vyplniť dotazník. Na základe vašich odpovedí na jednoduché otázky systém vyhodnotí vaše potreby a naše odporúčania v tejto oblasti.

Projekt InProTool je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.Kategória: WEB stránky

Dátum: 01/2022

Klient: Slovenská obchodná a priemyselná komorawww.inprotool.eu