BLOG

Aktuality, zaujímavé rady, tipy a triky, novinky z našej spoločnosti a ďalšie zaujímavé informácie

One-page web stránka pre progresívny spôsob obrábania – valčekovanie

One-page web stránka pre progresívny spôsob obrábania – valčekovanie

Vytvorená nová one-page web stránka pre progresívny spôsob obrábania www.valcekovanie.sk. Valčekovanie patrí medzi dokončovacie operácie povrchu obrobkov, otvorov, valcov. Podstatou je plastická deformácia povrchových nerovností spôsobená pritláčaním jedného alebo viacerých valčekov veľkej tvrdosti na obrobenú plochu. Valčeky alebo guliučka sú otočne uložené v držiaku a na obrobok sa pritláčajú mechanicky, pružinami alebo hydraulicky.

Valčekovať možno sústružené, brúsené plochy, ale aj hobľované alebo frézované. Možnosť valčekovania až do tvrdosti 66HRc . Valčekovaním sa zníži drsnosť až na Ra = 0,1. Súčasne sa do určitej hĺbky spevní materiál povrchovej vrstvy a zvýši sa medza únavy. Plochy dokončené valčekovaním majú tiež väčšiu odolnosť voči opotrebeniu a korózii.