Systém pre zálohovanie dát

Ponúkame plne automatizovaný systém zálohovania dát

Cenovo výhodné riešenie zálohovaniaefektívne a cenovo výhodné riešenie pre zálohovanie dát v lokálnej počítačovej sieti

Počítačové dáta sú dnes jednou z najcennejších častí majetku firiem a organizácií. Môžu mať formu dokumentov, databáz, poznámok, zoznamov a podobne, ktoré prezentujú minulé skúsenosti a budúce stratégie a vízie.

Strata alebo poškodenie dôležitých dát môže mať pre spoločnosti nevyčísliteľné následky, dokonca následkom toho môžu skončiť so svojou činnosťou. Stratiť dôležité dáta môžete z najrôznejších príčin – poruchy hardvéru, pôsobenie vírov či hackerov (zašifrovanie vírusom), vinou živelných pohrôm, ale aj pri zlyhaní ľudského faktoru.

Najlepšou možnosťou ochrany dát je ich pravidelné zálohovanie. V mnohých organizáciách si používatelia zálohujú dáta individuálne – na externé USB disky, občasným napálením na DVD a podobne. Takéto riešenia sú však NESPOĽAHLIVÉ a náchylné na ľudské chyby – na zálohu sa zabudne, sa nevykoná správne a podobne. Preto je najlepším riešením plná automatizácia zálohovania dát.

Ponúkame plne automatizovaný systém zálohovania dát

Na základe našich dlhoročných skúseností pri správe počítačových sietí, zálohe a obnovovaní dát sme vyladili efektívne a cenovo výhodné riešenie pre zálohovanie dát v lokálnej počítačovej sieti. Tento systém je určený pre malé a stredné počítačové siete, od niekoľkých až po niekoľko desiatok počítačov.

img-2

Ako systém pracuje?

Systém zálohovania sa skladá zo zálohovacieho servera a programu ktorý pracuje na lokálnych počítačoch. Tento program v určených časových intervaloch zálohuje na zálohovací server všetky nové súbory alebo tie, ktoré boli zmenené od posledného zálohovania.

S ohľadom na kapacitu zálohovacieho servera a počtu zálohovaných počítačov a ich dát, zabezpečuje zálohovací server históriu zálohovania – časové snímky vašich dát. Môžete sa tak vrátiť nielen k strateným dátam ktoré ste vytvorili včera, ale aj k tým, ktoré ste vytvorili pred pol rokom.

Zálohovanie prebieha úplne automaticky, bez zásahu obsluhy počítača, čím vylučuje z procesu zlyhanie ľudského faktoru. Okrem toho je zálohovanie odolné voči šifrovacím vírusom, pretože uchováva staršie verzie vašich súborov. Ak teda zistíte zašifrovanie až po určitom čase, stále môžete obnoviť súbory s časom keď ešte neboli zašifrované.

Funkcionalita

Nami ponúkaný systém zálohovania aj napriek priaznivej cene ponúka plnohodnotnú funkčnosť postačujúcu pre zabezpečenie vašich dát v prípade poruchy počítača, poškodenia alebo zašifrovania vírusom, prípadne neúmyselným alebo úmyselným konaním vašich pracovníkov.
  • Automatické zálohovanie dát z lokálnych počítačov a serverov
  • Zálohovanie na súborovej úrovni (súbory a priečinky)
  • Odolné voči ransomware (šifrovacie vírusy)
  • Výber priečinkov pre zálohovanie alebo záloha celého počítača
  • Zálohovanie v určených intervaloch aj viac krát denne
  • Zálohovanie len zmenených alebo nových dát
  • Jednoduché a rýchle obnovenie údajov
  • Neobmedzený počet zálohovaných počítačov (limitované kapacitou servera)
  • Bezstarostný chod a správa systému

Nemáte vyriešené zálohovanie dát?

Nečakajte na problém!

Kontaktujte nás pre nezáväznú konzultáciu o možnostiach ochrany vašich dát zálohovaním.

V prípade že vás zaujíma cena zálohovacieho systému pre vaše potreby: na základe požadovaného počtu zálohovaných počítačov, objemu zálohovaných dát a potreby časových snímok dát vám pripravíme cenovú ponuku.